­

In Niekerk, in het mooie Westerkwartier runnen wij ons bedrijf met veel liefde en passie voor de dieren en alles wat daarbij komt kijken.

 

We hebben 135 koeien en 60 stuks jongvee op 75 ha. grond.

De koeien lopen van april tot oktober buiten.

Het jongvee loopt dan ook grootendeels buiten.

Een groot deel van ons land wordt gebruikt als broedgebied voor weidevolgels. Op sommige stukken ligt een rustperiode van april tot half juni. De vogels broeden er dan en kunnen hun kuikens in het lange gras groot brengen. We helpen de natuur zo een handje door extra waterpartijen en broedgebieden aan te leggen.

 

Onze boerderij